LOADING

Background Image

Szkolenia

Liderzy skuteczności

jlg_service_partner

Instruktorzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849) wszystkie osoby obsługujące urządzenia transportu bliskiego powinny posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne, wydawane przez UDT po pozytywnym przejściu egzaminu.

Prowadzimy szkolenia w ścisłej współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego od ponad 15 lat. W tym czasie przeszkoliliśmy i uprawialiśmy do obsługi ponad 3000 osób. Jesteśmy szczególnie dumni z faktu, że dzięki autorskiej metodzie kształcenia, utrzymujemy zdawalność egzaminów na poziomie 95%. Organizujemy kursy zarówno u klienta, jak i w naszym ośrodku w Warszawie.

Wózki widłowe

Prowadzimy kompleksowe szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych I, II i III WJO. Nasz kurs jest uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego i obejmuje zarówno zagadnienia formalne i techniczne, jak i praktykę obsługi. Uwzględniamy specyfikę zakładów, w których prowadzimy kursy i dostosowujemy szkolenie do wymagań i potencjalnych zagrożeń przyszłej pracy.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem (Dz.U. 2018 poz 47) większość imiennych uprawnień na wózki widłowe, straci swoją ważność z dniem 31 grudnia 2019r. Reszta, tj uprawnienia wydane po 2015 stracą ważność do 31 grudnia 2021r.

Oferujemy:
- pełen kurs podstawowy
- kurs uzupełniający (dla osób posiadających już imienne uprawnienia)

Podesty ruchome

Każda osoba obsługująca podest ruchomy musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby uzyskać uprawnienie, należy przejść kurs w naszej firmie i zdać egzamin przed komisją UDT. W ramach szkolenia kompleksowo organizujemy kurs oraz egzamin.

Uprawnienia IP (podobnie jak WJO) są bezterminowe oraz ważne na terenie całego kraju.

Aby zapisać się na kurs oraz egzamin pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Napisz do nas na uprawnienia@uplift.com.pl, aby uzyskać ofertę.

Cena zależy od ilości zgłoszonych osób.
Opłata egzaminacyjna jest stała i wynosi 171PLN

Szkolenia serwisowe

Tu brakuje mi treści